Ποιος είμαι


Παρατηρώ, σκέφτομαι, καταγράφω. Είμαι ο άνθρωπος της διπλανής σου πόρτας. 
Απλά ο Κανένας...
email: awake25m@gmail.com
UA-24464405-1